zamknij

Ogólne warunki i wytyczne dotyczące reklamacji:

  1. Każdy zakupiony produkt można reklamować z tytułu rękojmi lub z tytułu gwarancji przez okres 2 lat od daty otrzymania produktu przez Konsumenta.
  2. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi i konserwacji oraz usterki wynikłe wskutek złego przechowywania, urazów mechanicznych i wypadków losowych.
  3. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji towar odsyłany jest na koszt klienta. Jeżeli klient nie odbierze odrzuconej reklamacji w ciągu 3 miesięcy od otrzymania decyzji, towar zostanie zutylizowany.
  4. W przypadku uznania reklamacji, towar odsyłany jest na nasz koszt.
  5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od chwili otrzymania przesyłki od Klienta. Klient zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
  6. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  7. Aby zgłosić reklamację, należy wypełnić i odesłać wraz z towarem formularz reklamacji towaru lub napisać oświadczenie zawierające imię, nazwisko, adres, numer zamówienia oraz dokładny opis wady.